Nabídka

Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste zákazníkem, odběratelem newsletteru nebo návštěvníkem našich webových stránek, svěřujete nám své osobní údaje. Jsme zodpovědní za jejich ochranu a bezpečnost. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme společnost Smart Coach, s.r.o., IČO 14295628, se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika; vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 363336. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jakou dobu, a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.

Kontaktní údaje

Pokud nás chcete v průběhu zpracování kontaktovat, můžete se na nás obrátit na čísle +421 944 210 421 nebo e-mailem: weboptim@info.cz.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů plníme všechny právní povinnosti vyžadované platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a proto:

 • vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze na základě platného právního důvodu, zejména oprávněného zájmu, plnění smlouvy, právní povinnosti nebo souhlasu,
 • splňujeme informační povinnost podle článku 13 GDPR před zpracováním osobních údajů, 
 • umožníme vám a podpoříme vás při uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Osobní údaje, které nám svěříte, zpracováváme z následujících důvodů (pro splnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy:
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail a telefonní číslo potřebujeme k plnění smlouvy.
 • Vedení účetnictví:
  Jste-li zákazníkem, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně ke splnění zákonné povinnosti vystavovat a evidovat daňové doklady.
 • Marketing - zasílání newsletterů:
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co v e-mailu kliknete a kdy jej otevřete, používáme nejčastěji pro účely přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, protože důvodně očekáváme, že budete mít zájem o naše informační bulletiny, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery pouze na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat pomocí odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Pokročilý marketing založený na souhlasu:
  Pouze na základě vašeho souhlasu vám také můžeme zasílat inspirativní nabídky třetích stran nebo používat vaši e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, Instagramu, LinkedIn, Google Ads, Skliku po dobu 5 let od data vašeho souhlasu. To lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • Fotografická dokumentace - živé akce, např. školení, konference.
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu uchovávání nebo pokud jsme v konkrétních případech nestanovili jinak.
Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají současnému stavu techniky. Chráníme ji, jako by byla naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (v současnosti známá) technická a organizační opatření, abychom zabránili zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Naši zaměstnanci a spolupracovníci mají přístup k vašim osobním údajům.

Pro specifické operace zpracování, které nemůžeme zajistit sami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří mohou údaje chránit ještě lépe než my a specializují se na dané zpracování.

Jsou to poskytovatelé platforem nebo služeb pro řízení projektů, přímý marketing a účetnictví.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme použít jiné aplikace nebo procesory, abychom usnadnili a zkvalitnili zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást přinejmenším stejné nároky na bezpečnost a kvalitu zpracování, jaké klademe sami na sebe.

Předávání údajů mimo Evropskou unii

Údaje zpracováváme pouze v Evropské unii nebo v zemích, které poskytují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou údajů máte řadu práv. Pokud si přejete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás prosím e-mailem: info@weboptim.cz.

Máte právo na informacekteré již tato informační stránka splňuje, se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právo na přístup nás můžete kdykoli požádat a my do 30 dnů zdokumentujeme, jaké osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se o vás něco změní nebo zjistíte, že vaše osobní údaje jsou zastaralé či neúplné, máte možnost se obrátit na právo na doplnění a změnu osobní údaje.

Právo na omezení Zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, pokud se domníváte, že je zpracováváme protiprávně, ale nechcete všechny údaje vymazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účely zpracování. (Například odhlášením z odběru newsletteru omezíte účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje převzít a předat někomu jinému, uděláme totéž, co když uplatníte své právo na přístup - jediný rozdíl je v tom, že vám informace poskytneme ve strojově čitelné podobě. Zde potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na vymazání vašich údajů z naší databáze (právo být zapomenut).

Dalším vaším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to přejete, máte na to právo. V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje z našeho systému a ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a například musím vést evidenci vystavených daňových dokladů po dobu stanovenou zákonem. V takovém případě proto vymažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. Po dokončení vymazání vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se kdykoli obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme velmi rádi, když nás o tomto podezření nejprve informujete, abychom s tím mohli něco udělat a napravit případné pochybení.

Odhlášení odběru newsletterů a obchodních sdělení

Na základě našeho oprávněného zájmu vám zasíláme e-maily s novinkami, články nebo produkty a službami, pokud jste naším zákazníkem.

Pokud ještě nejste zákazníkem, zasíláme vám je pouze na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete přestat dostávat naše e-maily stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Ticho

Rádi bychom vás ujistili, že naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost vašich osobních údajů. Tento Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu s námi. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu poskytnuty žádné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. prosince 2021.

Cookies

Při prohlížení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, dobu pobytu na webu a stránku, ze které jste na web přišli. Používání souborů cookie k měření návštěvnosti webových stránek a k přizpůsobení zobrazení webových stránek považujeme za oprávněný zájem správce, protože se domníváme, že nám to umožňuje nabídnout vám ještě lepší služby. 

Proč používáme soubory cookie

Provozovatelem webových stránek je společnost Smart Coach s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 14295628, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 363336. www.weboptim.cz. Společnost Smart Coach s.r.o. je správcem údajů a na svých webových stránkách používá soubory cookie pro následující účely:

 • měření návštěvnosti webových stránek, generování statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na svých webových stránkách,
 • fungování svých internetových stránek,
 • pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook),
 • optimalizovat reklamy AdWord a Sklik.
Týká se zpracování osobních údajů

Shromažďování souborů cookie za účelem uvedeným v předchozím odstavci lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu a je umožněno tím, že Čl. 6 odst. 1 písm. f) z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve též "nařízení").

Je to ve vašich rukou

Webové stránky můžete používat v režimu, který neumožňuje shromažďování údajů o návštěvnících. Tento režim lze nastavit v prohlížeči. Proti shromažďování údajů se lze postavit na základě Článek 21 nařízení také vznést námitku zasláním na kontaktní adresu společnosti Smart Coach s.r.o. nebo e-mailem na adresu info@weboptim.cz. Vaši námitku vyhodnotíme nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Soubory cookie nezbytné pro fungování webových stránek se ukládají pouze po dobu nezbytnou pro fungování webových stránek.

Co bohužel nemůžeme zaručit

Pokud vznesete námitku proti zpracování technických souborů cookie nezbytných pro fungování webových stránek společnosti Smart Coach s.r.o., nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou shromažďovány za účelem měření návštěvnosti webových stránek společnosti Smart Coach s.r.o., generování statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, jsou považovány za hromadné a pseudonymizované, což umožňuje identifikaci jednotlivce pouze se značným a odborným úsilím.

Data vyhodnocujeme jako celek

Soubory cookie používané společností Smart Coach s.r.o. pro optimalizaci reklamy na sociálních sítích (např. Facebook), AdWords a Sklik jsou, jak je uvedeno v bodě 4, zpracovávány hromadně a v pseudonymizované podobě.

Své rozhodnutí můžete vzít zpět

Soubory cookie pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Toto povolení udělujete na dobu uvedenou u každého marketingového souboru cookie. Souhlas se shromažďováním údajů ze souborů cookie pro marketingové účely lze kdykoli odvolat změnou nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Další zpracovatelé osobních údajů

Upozorňujeme, že shromážděné soubory cookie zpracovávají také další zpracovatelé:

 • Google Analytics, Google Inc., USA
 • Facebook Inc., Kalifornie, USA

Výše uvedení zpracovatelé údajů dále nakládají se soubory cookie v souladu se svými podmínkami, které lze nalézt na jejich webových stránkách.

Na co máte nárok
 • Máte právo požádat společnost Smart Coach s.r.o., která provozuje webové stránky uvedené v bodě 1, o informace o vašich osobních údajích, které společnost zpracovává. Kromě toho si můžete vyžádat jeho kopii.
 • Máte také právo požádat výše uvedenou společnost o přístup ke svým osobním údajům a o jejich aktualizaci či opravu nebo o omezení jejich zpracování.
 • Můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Společnost Smart Coach s.r.o. tak učiní pouze v případě, že výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti.
 • V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu máte právo požádat o předání těchto údajů.
 • Máte-li pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, máte právo obrátit se na společnost Smart Coach s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, v krajním případě na soud.
Jaké soubory cookie shromažďujeme

Společnost Smart Coach s.r.o., shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookie:

TypNázevÚčelExpirace
Statistické_gatGoogle Analytics pro kontrolu rychlosti požadavků.Relace
Statistické_gidRegistruje jedinečné identifikační číslo, které se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak uživatel používá webové stránky.Relace
Statistickétest_cookiePoužívá se ke zjištění, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookie.1 den
Marketingleady_session_idSlouží k identifikaci návštěvníka.Relace
Marketingleady_tab_idSlouží k identifikaci návštěvníka.Relace